Samo tri osobe na ovom svijetu znaju sve. Nikola Tesla i… Ćaća i Mater.

Krka

« Return to Šta će selo reć’

NP Krka