Samo tri osobe na ovom svijetu znaju sve. Nikola Tesla i… Ćaća i Mater.

Super (wo)man

« Return to Šta će selo reć’