Samo tri osobe na ovom svijetu znaju sve. Nikola Tesla i… Ćaća i Mater.

Lokoti ljubavi

« Return to Šta će selo reć’

Gornji grad, Zagreb